Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013  και ώρα 15:00 στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση  Πρακτικών της 18ης/2012, 19ης/2012 και 20ης/2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  του Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων.

 ΘΕΜΑ 2ο: Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  στα  Επτάνησα

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  με θέμα «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) σχετικά  με τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας και την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στις τοπικές αγορές», Προϋπολογισμού: 20.000,00€

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης


ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση  αιτημάτων  Π.Ε. Περιφέρειας Ιονίων  Νήσων για πρόσληψη  προσωπικού  & την απασχόληση  αναδόχων για το έτος  2013.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου


ΘΕΜΑ 5ο : Συμπλήρωση- Τροποποίηση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  Π.Ι.Ν έτους  2013.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου


ΘΕΜΑ 6ο : 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. Οικ. Έτους 2013.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων κ. Σπυρίδων ΣπύρουΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  νέου  λογαριασμού  ταμειακής  διαχείρισης  για την Π.Ε. Λευκάδας και έγκριση εξουσιοδότησης  για μεταφορά  χρηματικών  υπολοίπων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Λευκάδας  κ. Βερύκιος  Θεόδωρος.


ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή  υποχρεώσεων Εταιρείας  Ανάπτυξης  Λευκάδας  Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ ).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Λευκάδας  κ. Βερύκιος  Θεόδωρος.ΘΕΜΑ 9ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Ε.Ι.Ν. για την παραχώρηση της χρήσης της μαθητικής εστίας Αργοστολίου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης


ΘΕΜΑ 10ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Κεφαλονιάς για εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 240.541,29€

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης


ΘΕΜΑ 11ο: Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με τον Δήμο Ιθάκης για εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Ιθάκης, προϋπολογισμού 136.536,00€

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης


ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα παραχώρησης γραφείων στην Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την στέγαση Υποκαταστήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με σκοπό την υποστήριξη των ιδιωτικών Επενδύσεων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής ΣωτήρηςΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουρή Σωτηρίου, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου) στην τακτική Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης «ΑΠΟΠΛΟΥΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής Σωτήρης

 

                                                                            Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.

                                                                       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                              Μηλιώτης  Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου