Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Κλείνουν τα πρώτα τμήματα για τα Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας.

Κλείνουν τα πρώτα τμήματα για τα Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ του ΠΔ 294/88 (επιχειρήσεις δηλ. με χαμηλή επικινδυνότητα (Γεωργία, εμπόριο, Κτηνοτροφία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50 ο Τεχνικός ασφαλείας μπορεί να είναι επιπέδου ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος με τουλάχιστον 2 έτη υπηρεσία ή ΤΕΙ με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία και με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο ΠΔ 294/88 κατά κλάδο δραστηριότητας. Στις παραπάνω επιχειρήσεις μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα.


Το Επιμελητήριο Λευκάδας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας
Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα.
Δεδομένου τις μεγάλης ζήτησης του σεμιναρίου και τις συμπλήρωσης των τμημάτων, παρακαλούνται τα μέλη που ενδιαφέρονται να απευθυνθούν άμεσα στο Επιμελητήριο.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο στο τηλέφωνο 2645022686, υπεύθυνη κα Λάζαρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου