Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

EUROPE DIRECT ΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ


EUROPE DIRECT ΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Συμμετοχή του Κέντρου Europe Direct ΠΙΝ στην πρωτοβουλία «Eastern partnership youth window» του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» στη Λευκάδα, 15/03/2013

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Βερύκιο καθώς και με την Πολιτιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση Νέων ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ συμμετείχε στις εργασίες της δράσης «Βe On Air» στη Λευκάδα την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από 8 έως 16 Μαρτίου 2013 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» και συγκεκριμένα της πρωτοβουλίας «Eastern partnership youth window» με τη συμμετοχή 34 νέων δημοσιογράφων και εκπαιδευτών νέων από 17 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, την Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε, το πρόγραμμα ”Νέα Γενιά σε Δράση” και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης Eurodesk.

Στόχος της δράσης ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων  όσον αφορά τις μεθόδους μη τυπικής  εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των  τεχνολογιών πληροφορίας και  επικοινωνίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα  και τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού εργαλείου διαχείρισης των ηλεκτρονικών μέσων προκειμένου να προωθήσουν το διαπολιτισμικό διάλογο, την αλληλεγγύη, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαίων νέων.

Η επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κα. Π. Γεωργίου παρουσίασε το Κέντρο και το ρόλο του στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού καθώς και διαδικτυακά εργαλεία ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Ε. που αφορούν νέους και δημοσιογράφους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου