Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Πρόστιμο στην GRECOLIO από το ΥΠΕΚΑ

 «Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «GRECOLIO ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», για την λειτουργία του πυρηνελαιουργείου – ραφινερίας που βρίσκεται στη θέση «Βλαχογιώργαινα» Βασιλικής Δήμου Λευκάδας.

Παραβάσεις: Μη εφαρμογή της προβλεπόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τα αέρια απόβλητα, Μη προβλεπόμενη παρακολούθηση αερίων εκπομπών, Ελλείψεις αναφορικά με την παρακολούθηση της θερμοκρασία ξήρανσης και τον χώρο αποθήκευσης πυρήνα, Mη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β/2002), Mη προβλεπόμενη αντιρρυπαντική τεχνολογία για τα υγρά απόβλητα, Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων, Pλημμελής παρακολούθηση της ποιότητας υγρών αποβλήτων – υδάτων, Yπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων θορύβου.
Πρόστιμο: 15.186 ευρώ»

http://meganisinews.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου