Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Ενημέρωση απο το Δήμο Λευκάδας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με αριθμ.1360/19-06-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. στα πλαίσια της δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καλούνται οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους κάτωθι σταθμούς και το κόστος φιλοξενίας να βαραίνει το πρόγραμμα, να υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Τ.Α A.E από 25/07/2013 έως 2/8/2013 (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς courier ).

Οι θέσεις που διατίθενται στο  Πρόγραμμα είναι:

    Βρεφονηπιακός Σταθμός Λευκάδας (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θέσεις  15).
    Παιδικός Σταθμός Λευκάδας, (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θέσεις  25).
    Παιδικός Σταθμός Καρυάς (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θέσεις  15).
    Παιδικός Σταθμός Βλυχού (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θέσεις  15).

H Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α( www.eetaa.gr. και www.eetaa1.gr/index1.html )της ΚΕΔΕ(www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr)από τις 25/7/2013.Το σχετικό υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤΑ ΑΕ

Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ταχυδρομικά ή με courier στα Γραφεία Θεσσαλίας στη διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 33 (5ος όροφος), Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ από τους ενδιαφερόμενους

Πληροφορίες:www.eetaa.gr
                                                                    
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΚΙΑΔΑ-ΠΕΤΟΥΣΗ ΖΩΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου