Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Κλειστό παραμένει το Δημόσιο ΚΤΕΟ Λευκάδας. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης
Κλειστό παραμένει το Δημόσιο ΚΤΕΟ Λευκάδας. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης
Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ΚΤΕΟ οφείλεται στη διαδικασία πιστοποίησής τους και προμήθειας των απαραίτητων μηχανημάτων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ: 1466/Β’/2012) περί «καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημόσιων ΚΤΕΟ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

ΠΗΓΗ: prismanews.gr

Εκτενής παρουσίαση του θέματος από το Meganisi News

Το Κ.Τ.Ε.Ο. Λευκάδας, όπως και τα υπόλοιπα της περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της χώρας αναστέλλει τη λειτουργία του λόγω του ότι δεν έλαβε πιστοποίηση κατά ISO μέσα στην προθεσμία που είχε ορίσει το Υπουργείο Μεταφορών και η οποία έληξε 3/1/2013.

Τα  Κ.Τ.Ε.Ο. και η οργάνωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελούν αρμοδιότητα των περιφερειών της χώρας (Ν. 3852/2010) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 είχε δοθεί χρονική προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση  της  απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας,  προκειμένου αυτά να πιστοποιηθούν. Η απόφαση (αριθ. 2794/2222/2012) δημοσιεύτηκε στις 03 Μαΐου 2012.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Σταύρος Καλογιάννης με απόφασή του παρέτεινε μεν την προθεσμία για την εγκατάσταση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΚΤΕΟ έως τις 30 Ιουνίου 2013, αλλά κατέστησε απαραίτητη την πιστοποίηση και έτσι τα δημόσια ΚΤΕΟ στην πλειοψηφία τους θα αντιμετωπίσουν προσωρινά «λουκέτα».

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα το Δημόσιο ΚΤΕΟ Λευκάδας αλλά και των υπολοίπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση.

Με βάση την απόφαση αυτή, τα δημόσια ΚΤΕΟ οφείλουν να συνδεθούν μηχανογραφικά με το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα του υπουργείου, προκειμένου να αποστέλλουν καθημερινά τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο όχημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

Παράλληλα, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει, όταν τεθεί σε ισχύ η απόφαση, να αποστέλλουν καθημερινά και το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό για κάθε ελεγχόμενο όχημα (αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας κλπ) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του υπουργείου. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ενίσχυση των θεμάτων διαφάνειας και αντικειμενικότητας κατά τον τεχνικό έλεγχο.

Διαβάστε τη συνέχεια  ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου