Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Bελτίωση δικτύου ύδρευσης πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας

  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας».


  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 225.238,44 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου