Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατασκευή σταθμών μεταμόρφωσης απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου: «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 555.800,17 ευρώ.


  Σημειώνεται ότι η προέγκριση – υπογραφή του Περιφερειάρχη χορηγείται μετά από απόφαση του Σ.τ.Ε. (13/11/2013), για την απόρριψη του συστήματος εκδόσεων προσωρινής διαταγής αναστολής.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου