Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ξεκινούν τα Σεμινάρια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα στη Λευκάδα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Λευκάδα, 8-9 & 14-16 Μαρτίου 2014
Κτίριο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λευκάδα


ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Μαρτίου 2014
09:00-10:00        Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Α΄] (Νίκος Ζήκος)
10:00-11:00        Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Β΄] (Νίκος Ζήκος)
11:15-12:15        Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Νίκος Ζήκος)
12:15-13:15        Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Νίκος Ζήκος)
13:15-14:15        Εθνικά και Περιφερειακά σήματα «brand name» για την Ελληνικότητα της γεωργίας (Νίκος Ζήκος)
________________
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Μαρτίου 2014


09:00-10:00        Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία [Α΄] (Νίκος Ζήκος)
10:00-11:00        Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία [Β΄] (Νίκος Ζήκος)
11:15-12:15        Μελέτη περίπτωσης (case study) επιχειρησιακού σχεδιασμού παραγωγής και προώθησης βιολογικού προϊόντος και τροφίμου (Νίκος Ζήκος)
12:15-13:15        Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Νίκος Ζήκος)
13:15-14:15        Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Νίκος Ζήκος)


________________
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Μαρτίου 2014


15:00-16:00        Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)
16:00-17:00        Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)
17:15-18:15        Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)
18:15-19:15        Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)
19:15-20:15        Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)
20:15-21:15        Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)


________________
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Μαρτίου 2014


09:00-10:00        Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)
10:00-11:00        Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)
11:15-12:15        Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)
12:15-13:15        Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)
13:15-14:15        Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)
14:15-15:15        Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)
15:15-16:15        Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση  και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Γ΄] (Φώτης Τσόπελας)
________________
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Μαρτίου 2014


09:00-10:00        Πράσινη επιχειρηματικότητα [Α΄] (Νίκος Ζήκος)
10:00-11:00        Πράσινη επιχειρηματικότητα [Β΄] (Νίκος Ζήκος)
11:15-12:15        Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Α΄] (Νίκος Ζήκος)
12:15-13:15        Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Β΄] (Νίκος Ζήκος)
13:15-14:15        Ορισμός, αρχές, στατιστικά της Βιολογικής Γεωργίας – Γεωργία με Ελληνική ταυτότητα (Νίκος Ζήκος)
14:15-15:15        Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων  (Φώτης Τσόπελας)
15:15-16:15        Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου  (Φώτης Τσόπελας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου