Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ενημέρωση απο το Δήμο Λευκάδας για την ακύρωση δημοπρασίας






Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


  
    Γνωστοποιείται  ότι η προγραμματισθήσα  δημοπρασία για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού – παραλίας που είχε προγραμματισθεί  για την 20.05.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί  προκειμένου να  εξετασθεί εκ νέου , από την Ο.Ε. του Δήμου  η  διαδικασία σχετικά με την παραχώρηση χώρου  αιγιαλού – παραλίας για καντίνες  ( σχετικό το με αριθ. πρωτ. 17614/20.05.14 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών)  και επειδή λόγο τεχνικού προβλήματος δεν  αναρτήθηκε η σχετική διακήρυξη στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου