Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ARTηρια-προβολες Αthens Video Dance ProjectARTηρια
ATHENS VIDEO DANCE PROJECT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ VIDEODANCE & DANCE DOCUMENTARIES

_____________________________________________________
26 Ιουλίου

SHORT VIDEODANCE SCREENINGS
 AMOR & PSYCHE-Direction /  Choreography: Wang Ramirez/ Germany (03.07)
ATELIC-  Direction: Jey Mal/   Choreography: Alexander Whitley/ UK (02.45)
KORI - Direction: Panos Kostouros/  Choreography: Myrto Grapsa/ Greece (03.20)
FALL-Direction: Ana Cembrero Coca and Jorge Piquer Rodriguez
           Choreography: Ana Cembrero and Lia Chamilothori/ Spain (01.21)
COQUINO-LOIKKA - Concept & Animation: Jef le Bars/ France (02.19)

DOCUMENTARY
DANSE LA DANSE - NACHO DUATO (2012)
_______________________________________________________
27 Ιουλίου

SHORT VIDEODANCE SCREENING
MUINA -  Direction: Jo Graell/ Choreography: Sofia Pintzou- Davey Dee/ Spain (07.00)
ATELIC - Direction: Jey Mal/  Choreography: Alexander Whitley/ UK (02.45)
VRTTI -   Direction: Ana Cembrero Coca and Jorge Piquer Rodriguez/
                Choreography: Ana Cembrero Coca/Spain (04.02)
DOLORES - Direction and Choreography: Wang Ramirez/Agullo and Siniarska/ Germany (04.03)
STATE OF MIND 2 - Direction/ Choreography: Harry Koushos/ Cyprus (02:29)
FALL-Direction: Ana Cembrero Coca and Jorge Piquer Rodriguez/
                            Choreography: Ana Cembrero and Lia Chamilothori/ 
                            Spain (01.21)
CARTOGRAPHIE 10 - LE JARDIN DES COLOMBES - 
                                     Direction/Choreography: Philippe Saire
                                     France (07.57)
KORI - Direction: Panos Kostouros/
            Choreography: Myrto Grapsa/ Greece (03.20)
THERE WILL BE A DAY - Direction: Araceli Lemos/
                                           Choreography: Dimitris Koutsoubas/
                                           Greece (07.12)
RUIN-Direction/ Choreography : Saltator Dance Company/
                           Greece (01.17)
ENDGAME- Direction: Miki Ambrozy/ Choreography: Andreas Chanis
                     Belgium (07.39)
COQUINO -LOIKKA - Concept & Animation: Jef le Bars/ France (02.19)


SHORT MOVIE
HAPPY MEDIUM (2014) - Directors: Konstandinos Rizos &
                                                           Chrysanthi Badeka /
                                                           Choreography: Konsandinos Rizos/
                                                           Montage: Chrysanthi Badeka
                                                           1h & 13min (58+15)

____________________________________________________


28 Ιουλίου


SHORT VIDEODANCE SCREENINGS
BATTLE OF MARATHON A.C.-Direction Alexiou Sachinis Christopoulos
                                                   Choreography: Eirini Alexiou/
                                                   Greece (07.14)
GRASS- Direction: Philippe Meunier/ Choreography: Audrey Bergeron/
               Canada (03.47)
TRICKY TRIGGER- Direction/ Choreography: Sonia Ntova/
                                 Greece (05.16)
CONTACT-LOIKKA - Director: Mitchell Rose/
                                   Choreographers: Jamey Hampton - Ashley Roland
                                   USA (03.14)
CALLING BACK-Direction/ Choreography: BARBARA ALEXOPOULOU
                            Greece (04.00)

AMOR & PSYCHE-Direction / Choreography: Wang Ramirez/           
                               Germany(03.07)
BRIEF CANDLE-   Direction: Duncan McDowall/                                                                    
                               Choreography: Dorotea Saykaly/
                               Canada (06.17)
ADVANCE - LOIKKA- Direction: Ashley Roland /    
                                     Choreography: Mitchell Rose - Jamey Hampton /
                                     USA (03.00)
CARTOGRAPHIE 11-EN ONZE-CARTOGRAPHIES-
                                   Direction :Philippe Saire/
                                   Choreography: Philippe Saire/France (09.10)
PAINTED- Direction:  Duncan McDowall/
                  Choreography: Dorotea Saykaly/ Canada (05.13)
CIE 72 73 -LOIKKA-  Direction: Regis Golay/
                                   Choreography: Laurence Yadi & Nicolas Cantillon/
                                   Canada (03.47)
ENDGAME- Direction: Miki Ambrozy/
                    Choreography: Andreas Chanis/ Belgium (07.39)


SHORT MOVIE
CINETICA- Direction: Ana Cembrero Coca/
                   Choreography: Ana Cembrero Coca/
                   Montage: Ana Cembrero Coca
                   Music: Jorge Piquer Rodriguez and Nil Ramos/Spain (29.00)
                                                                                  1 h& 30 min (61+29)

_________________________________________________

ώρα έναρξης προβολών: 21.00
είσοδος: 8.00 ευρώ

www.artiria.gr
τηλ: 26450.22820

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου