Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμος Λευκάδας παρέλαβε να αποπληρώσει δάνεια που είχαν συνάψει οι πρώην Δήμοι (πριν την 31-12-2010) και αναλυτικά:

Πρώην Δ. Λευκάδας:
- Από Εθνική Τράπεζα:                                                                                 500.000,00€
- Από Εθνική Τράπεζα:                                                                                 350.000,00€
- Από Αγροτική Τράπεζα:                                                                                34.818,00€
- Από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:                                                    700.000,00€ 
Πρώην Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ:
- Από Εθνική Τράπεζα:                                                                                 850.000,00€
- Από Εθνική Τράπεζα:                                                                                 123.084,00€
Πρώην Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ:
- Από Εμπορική Τράπεζα:                                                                              900.000,00€
Πρώην Δ. ΚΑΡΥΑΣ:
- Από ALPHA Τράπεζα:                                                                                    19.992,51€
Πρώην Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ:
- Από Αγροτική Τράπεζα:                                                                                  8.470,00€
                                                                                            ——————————————
                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ   3.486.364,00€
Ο Δήμος μετά την  1/1/2011 συνήψε Δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι του ποσού των 7.742.000,00€ ,(έχει εκταμιεύσει ποσό 5.500.000,00€), για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των πρώην Δήμων ,ύψους περίπου 12.000.000,00€, βάσει της εγκεκριμένης κατάστασης οφειλών από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα χρέη των 12.000.000,00€ καλύφθηκαν από το αποθεματικό Κοινότητας Καστού και Κοινότητας Καλάμου, από ιδίους πόρους του Καλλικρατικού Δήμου και από το δάνειο.
Σημειώνεται ότι μετά την 1/1/2011 δεν δημιουργήθηκε κανένα νέο χρέος.
    
                                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου