Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» και «Ελλάδα- Ιταλία 2007- 2013»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» και «Ελλάδα- Ιταλία 2007- 2013»


 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης  Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης (Joint Steering Committee) του Διασυνοριακού Προγράμματος  ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», η οποία είχε ως στόχο την εξέταση της αξιολόγησης των προτάσεων προς χρηματοδότηση της 2η Πρόσκλησης του Προγράμματος και της 1ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Joint Monitoring Committee) για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στην Καστοριά.

Η Επιτροπή Καθοδήγησης ενέκρινε προς χρηματοδότηση 13 προτάσεις από το σύνολο των 173 προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος του προγράμματος. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει σε 3, ποσοστό που καταδεικνύει για ακόμη μία φορά την ισχυρή παρουσία της Περιφέρειας στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο φορέας. Οι θεματικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα εγκεκριμένα έργα αφορούν: την παρακολούθηση ρύπανσης των υδάτων με δορυφορικά μέσα, τον πολιτισμό και συγκεκριμένα τη δημιουργία δικτύων κάστρων στην επιλέξιμη περιοχή (ΠΙΝ επικεφαλής εταίρος) και την ενίσχυση της παραγωγής του ελαιολάδου με καινοτόμα μέσα πληροφορικής και επικοινωνιών.

Στην 1η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Joint Monitoring Committee) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 συζητήθηκαν οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής, οι στόχοι των δύο κρατών για τη νέα προγραμματική περίοδο και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με το νέο πλαίσιο του Προγράμματος.Στις 15 και 16 Ιουλίου 2013 στο Μονόπολι της Ιταλίας, συνεδρίασαν οι Επιτροπές  Παρακολούθησης 2007-2013 και Προγραμματισμού 2014-2020 του Προγράμματος Ελλάδα- Ιταλία. Βασικός σκοπός της συνάντησης Παρακολούθησης ήταν η έγκριση των προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος των στρατηγικών έργων εγκρίθηκαν συνολικά 5 προτάσεις από τις οποίες στις 3 συμμετέχει η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν: στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας μέσω της υλοποίησης πιλοτικών δράσεων σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στη διασύνδεσή τους με τον τουρισμό (στο οποίο η ΠΙΝ είναι επικεφαλής εταίρος), στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας μέσω της συστηματικής μελέτης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων και της υλοποίησης δέσμης δράσεων προβολής και προώθησής τους και στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και πολιτισμού. Οι εγκεκριμένες προτάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1.390.000€, ενώ για έτερους φορείς των Ιονίων Νήσων 770.000€.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προγραμματισμού 2014-2020 η ατζέντα εστιάσθηκε κατά βάση στο αίτημα της Ιταλικής πλευράς για μετακίνηση της έδρας της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος και της Διαχειριστικής Αρχής στην Ιταλία, πρόταση η οποία βρήκε την κάθετη αντίθεση του κ. Χρήστου Σκούρτη,  ως εκπροσώπου των ελληνικών Περιφερειών των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος. Κατόπιν τούτου, η συζήτηση δεν κατέληξε σε κάποια οριστική απόφαση και θα συζητηθεί εκ νέου σε επίπεδο κρατών και περιφερειών.

Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κέρκυρας κ. Χρήστος- Ηρακλής Σκούρτης, και η Επιστημονική Συνεργάτιδά του κ. Αγγελική Ρουβά.

Μετά το πέρας των  συνεδριάσεων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης, δήλωσε: «Μετά  από κοπιώδεις προσπάθειες του  Περιφερειάρχη, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, εμού του ιδίου και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συνεργασίας, η συμμετοχή μας σε κάθε συνεδρίαση στέφεται με επιτυχία. Καταφέραμε να καταστήσουμε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων φορέα ο οποίος σε κάθε πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει εγκεκριμένα έργα. Για όσους έχουν τεχνικές γνώσεις και εικόνα της διεκδίκησης των έργων, αυτό είναι πραγματικός άθλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου