Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

1.400.000 € στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την αριθ. πρωτ. 26984/19.12.2013 Απόφασή του, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης-φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013.


Η κατανεμηθείσα πίστωση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το έτος 2014 ανέρχεται σε 1.400.000 €.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 704/2008 όπως ισχύει κάθε φορά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, από 18.03.2014 έως 16.05.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

    Στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου
    Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
    Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
    Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
    Στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

www.agrotikianaptιxi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου