Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Εγγραφο Επιμελητήριου Λευκάδας για τη ρύθμιση οφειλών των Επιχειρήσεων


Ανακοίνωση


Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό στα μέλη του ότι προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα της ουσιαστικής ρύθμισης των οφιλών των επιχειρήσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και στην εφορία, απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ.Ιωάννη Βρούτση, την συνημμένη επιστολή.

Για τη Διοικητική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Σκιαδαρέσης


 Θέμα : Αίτημα για ουσιαστική ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία & εφορία
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Φρονούμε πως είναι περιττό να ειπωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και ότι η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους –πολύ δε περισσότερο η ανάπτυξη τους- θα συμβάλλει τα μέγιστα στην έξοδο της εθνικής μας οικονομίας από τη βαθιά ύφεση που τη χαρακτηρίζει.
Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος επιβάλλεται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες θα δώσουν στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δυσβάσταχτες υποχρεώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, αλλά και σε όσες
 οφειλές έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης του τζίρου τους τα τελευταία χρόνια.
Είναι γεγονός ότι αναφορικά με τις οφειλές των επιχειρηματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία έχουν υπάρξει κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν χαρακτηρίστηκαν από εμάς ως μη εφαρμόσιμες, αφού ήταν αδύνατο να επιτρέψουν στους οφειλέτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς, αυτές οι παρατηρήσεις επαληθεύτηκαν στην πράξη, αφού οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις απέτυχαν παταγωδώς να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επαγγελματιών αλλά και του κράτους. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός μεν το κράτος να μην εισπράττει χρήματα, αφετέρου δε οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στερούνται τη δυνατότητα λήψης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κινδυνεύουν με κατάσχεση της περιουσίας τους ακόμη και με προσωποκράτηση. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή των οφειλών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων! Το κλείσιμο των καταστημάτων κανένα όφελος δεν μπορεί να έχει για την οικονομία της χώρας, αφού τόσο οι οφειλές δεν εξοφλούνται, αλλά προστίθενται στον ατελείωτο κατάλογο των ανέργων τόσο οι επαγγελματίες όσο και το τυχόν υπαλληλικό προσωπικό που απασχολούν.
Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων παρακαλούμε άμεσα για την λήψη αποφάσεων που θα προβλέπουν την αύξηση των δόσεων σε τουλάχιστον 100 για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ ΟΑΕΕ) και την Εφορία, αν και προκειμένου να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικα (!!!), όπως πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ, αλλά και σύμφωνα με όσα μας μετέφερε ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κος Θεοχάρης. Επομένως, έως ότου συμβεί αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον να δοθεί εντολή, ώστε να παγώσει το μέτρο της προσωποκράτησης αλλά και της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε όσους καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές τους και δεν αυξάνουν το συνολικό χρέος τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Δ.Ο.Υ.  
Όλα τα  παραπάνω κρίνονται πολύ σημαντικά και η υιοθέτησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας αλλά και της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της.
Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου